Projekt – exempel

Här finns några exempel på lite olika projekt vi gjort tillsammans med kunder. Dessa tre exempel hade ganska stor skillnad på förutsättningarna när vi satte igång. Gemensamt med alla tre är att det slutade med att de hade fina böcker som de var väldigt stolta över att ha skapat!


Holger

Holger ville skapa en memoarbok att ge till sina tre söner.

Holger hade 280 pappersbilder från olika album, bildtexter till ungefär hälften av bilderna och 8 dokument med text.

Tanken var att varje son skulle få en bok bestående av ca 100 sidor om Holgers liv, kompletterat med 30 sidor som handlade om just den sonens uppväxt och liv.

”Med 50 års erfarenhet i den grafiska branschen med bland annat tillverkning av böcker, där stora upplagor krävts, är jag överraskad och mycket imponerad av att Dina Memoarer nu har möjlighet att leverera text- och bildböcker av så hög kvalitet som de jag erhållit och t.o.m. i endast ett exemplar om så önskas. En total omöjlighet förr, ekonomiskt sett”

”Textsidor, oberoende av antal och bilder, även i färg i hög kvalitet, inbundna med styva pärmar med möjlighet till illustrationer och titlar. Allt i ett förstklassigt skick och med förvånansvärt kort leveranstid.

Holger Rappestad

Vi skannade alla pappersbilder och gjorde i ordning dem för boken. Sen formaterade vi texterna som var skrivna i word till att ha samma typsnitt och storlekar. Sedan designade vi bokens sidor, omslag och förberedde ett korrektur för kontroll.

Resultatet blev 3 böcker på 130 sidor var, där de första 104 sidorna var samma i varje bok och de sista 26 sidorna skiljde beroende på vilken son som skulle få boken. Vi gjorde även en komplett bok, med alla tre sönernas tillägg, till Holger och hans fru.

Detta var ett relativt stort projekt där vi skannade många bilder, satte text, designade bok och omslag och förberedde korrektur.

Totalt slutade detta projekt på en kostnad av ca 15.000kr inkl 4 böcker.


Ulla

Ullas projekt var att ställa samman en bok om hennes familj, tre generationer tillbaks i tiden.

Ulla hade skannat alla bilder själv, och skrivit de texter som skulle in i boken i open office writer.

”Böckerna blev jättefina! Jag tycker det är viktigt att lämna efter sig ett dokument som berättar om familjens ursprung och historia. Den här boken kommer förhoppningsvis leva i flera generationer långt efter jag lämnat!”

Vi bestämde gemensamt vilket format som skulle passa Ullas projekt bäst, sen designade vi bokens innehåll och omslag. Vi satte även in de styckestexter och bildtexter Ulla förberett.

Resultatet blev en kvadratisk bok på 270x270mm med 44 sidor.
Vi gjorde 1 exemplar av boken och totalkostnaden för projektet blev ca 2.000kr


Folke

Folke tycker om att skriva. Hans memoarer var cirka 150 sidor text skrivet i datorn hemma. I boken ville han även ha med ett 30-tal bilder som illustrationer.

De flesta av bilderna hade han digitalt, men vi hjälpte till att skanna ett tiotal pappersbilder till digitala bildfiler.

”Jag trodde jag skulle vara tvungen att trycka 100 böcker för att få mina memoarer i en riktig bok. Här räckte det med att trycka en enda bok, även om det blivit flera kopior av den nu när syskon, barn och släkt önskat en egen kopia.”

Då Folke har ett stort datorintresse och tycker om att både skriva och designa själv, skapade han hela sin bok, med både text och bilder i ordbehandlingsprogrammet. Vi fick sedan hela boken digitalt som en .pdf-fil. Vi hjälpte till med designen av omslaget och paginerade (numrerade sidorna) i boken.

Resultatet blev en bok på 150 sidor med register, sidnumrering, bilder och text. Kostnaden för första boken hamnade på ca 3500kr